Φροντιδα κοσμηματων

Sterling silver 925
As stated on all our products, all our jewelry is made of sterling silver 925 exclusively in our workshop. Silver belongs to the category of precious metals and tends to get oxidized by nature, over time. Its oxidation occurs due to its exposure to ambient air and due to the pH of the human skin in some cases. You can wear them during shower and get them washed with you without any problems. You can also use a special jewelry cloth or some specific jewelry cleaners available on the market (ask us about it) to clean them. Don't put pressure on adjustable sized rings because due to 
If there is a strong oxidation effect, we suggest the following:

1) Create a mix of soda and water.
2) Apply a small amount of it to the surface of the jewelry.
3) Rub it with a cloth or a clean soft toothbrush.
4) Rinse with warm water and dry with a clean cloth.
Also do not put too much pressure on the rings with adjustable size as due to the property of the metal, it tends to harden and sometimes break. It will be good to know the size of your finger even in jewelry with adjustable size, for the best possible construction to your measurements and to avoid such cases.

Gold plated 24K
The base of our jewelry is sterling silver 925. The gold plating is a thin layer of gold on the silver base. In order to maintain the color of the jewelry over time, special care and attention is required as it is not the natural color of the jewelry, but its coating. Gilding wears out naturally over time and we can only slow it down. It is recommended to avoid contact with any chemical products (perfumes, lotions, creams, etc.).

We undertake the cleaning and refreshing of your jewelry, restoring it to its original shine and texture. Contact us for further information.

-----------------------------------------------------------------------

Ασήμι 925
Όπως αναγράφεται σε όλα μας τα προϊόντα, όλα τα κοσμήματα μας είναι κατασκευασμένα από ασήμι 925 στο εργαστήριο μας. Το ασήμι ανήκει στην κατηγορία των πολύτιμων μετάλλων και έχει την ιδιότητα να οξειδώνεται εκ φύσεως, στο πέρασμα του χρόνου. Η οξείδωση του προκύπτει λόγω της έκθεσης του στον ατμοσφαιρικό αέρα και λόγω του ph του δέρματος σε κάποιες περιπτώσεις. Τα κοσμήματα πλένονται ταυτόχρονα μαζί σας χωρίς κανένα πρόβλημα. Για τον καθαρισμό τους μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και ένα ειδικό πανί για κοσμήματα ή κάποιο από τα ειδικά καθαριστικά κοσμημάτων που υπάρχουν στο εμπόριο(ρωτήστε μας σχετικά).
Αν υπάρξει έντονο φαινόμενο οξείδωσης προτείνουμε το εξής:

1) Δημιουργήστε μία πάστα από σόδα και νερό.
2) Απλώστε μία μικρή ποσότητα στην επιφάνεια του κοσμήματος.
3) Τρίψτε το με ένα πανάκι ή με μία καθαρή μαλακή οδοντόβουρτσα.
4) Ξεπλύνετε με ζεστό νερό και στεγνώστε το με καθαρό πανί.
Επίσης μην ασκείτε συχνά μεγάλη πίεση στα δαχτυλίδια με ρυθμιζόμενο μέγεθος καθώς λόγω της ιδιότητας του μετάλλου, τείνει να σκληραίνει και ενίοτε να σπάει. Καλό θα είναι να γνωρίζουμε το μέγεθος του δακτύλου σας ακόμα και στα κοσμήματα με ρυθμιζόμενο μέγεθος, για την καλύτερη δυνατή κατασκευή τους στα μέτρα σας και την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων.

Επιχρύσωμα 24Κ
Η βάση των κοσμημάτων μας είναι ασήμι 925. Το επιχρύσωμα είναι ένα λεπτό στρώμα χρυσού πάνω στην βάση από ασήμι. Για να διατηρηθεί το χρώμα του κοσμήματος στον χρόνο απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή καθώς δεν πρόκειται για το φυσικό χρώμα του κοσμήματος, αλλά για την επικάλυψη του. Το επιχρύσωμα φθείρεται εκ φύσεως με την πάροδο του χρόνου και μπορούμε μόνο να την επιβραδύνουμε. Συνιστάται η αποφυγή επαφής με οποιοδήποτε χημικό προϊόν (άρωμα, λοσιόν, κρέμες κ.ο.κ.).

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και το φρεσκάρισμα των κοσμημάτων σας επαναφέροντας τα στην αρχική τους λάμψη και υφή. Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.