Οδηγος μεγεθους

If you already have a ring and you want to order the same size you can use this app below. Find the inner diameter in mm of your ring and match it with the chart below (not app's chart) to find your true US size. Be careful when adjusting the circle inside the app to measure only the inner diameter and not the perimeter of the ring. Place the circle where it just hides internally under your ring.

Αν έχετε ήδη κάποιο δαχτυλίδι και θέλετε να παραγγείλετε το ίδιο μέγεθος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω εφαρμογή. Βρείτε μέσω της εφαρμογής την εσωτερική διάμετρο του δαχτυλιδιού σας σε mm και αντιστοιχίστε την με τον παρακάτω πίνακα (όχι τον πίνακα εντός της εφαρμογής) για να βρείτε το αντίστοιχο US νούμερο σας. Προσοχή κατά την μέτρηση, να μετρηθεί αυστηρά η εσωτερική διάμετρος του δαχτυλιδιού και όχι όλη η περίμετρος του. Τοποθετήστε τον κύκλο της εφαρμογής στο σημείο όπου μόλις κρύβεται εσωτερικά κάτω από το δαχυλίδι σας.

For Android: HERE / For iPhone: HERE

OR